Uprawnienia do nadawania stopni

Zgodnie z art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny Rada Doskonałości Naukowej może, na wniosek uczelni, instytutu Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, w drodze decyzji administracyjnej, nadać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

Wniosek w przedmiotowym zakresie może zostać złożony przez podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

1) zatrudnia co najmniej 12 pracowników:

a) prowadzących działalność naukową w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie,

b) posiadających osiągnięcia naukowe albo artystyczne w dyscyplinie albo w dyscyplinach wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1;

2) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie wskazanej przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1, albo w co najmniej 1 z tych dyscyplin.

 

W załączeniu organ udostępnia odpowiedni formularz wniosku, który uczelnia, instytut Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy może złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej przesłanym na adres siedziby Rady Doskonałości Naukowej, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej przesłanym na elektroniczną skrzynkę podawcza organu ePUAP.

 

 
 
 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2023-02-13 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2023-02-13 12:58:38 Artur Woźniak
Zmodyfikowano:
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij