Przekazywanie akt sprawy do RDN

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu przekazywania akt sprawy w wyniku złożonego zażalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz odwołań od decyzji odmawiających nadania stopni doktora i doktora habilitowanego, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 224 ust. 1 tej ustawy lub innych form zaskarżenia, Rada Doskonałości Naukowej informuje oraz wnosi, co następuje.

Akta sprawy, które należy przekazać wraz z wniesionym zażaleniem albo odwołaniem, czy też ponagleniem, powinny być kompletne, tj. zawierać wszystkie dokumenty złożone przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego, jak i dokumenty wytworzone przez podmiot doktoryzujący albo habilitujący, jak i Radę Doskonałości Naukowej, w przypadku, gdy organ ten podejmował określone czynności w toku postępowania i kierował pisma do tych podmiotów. W aktach sprawy powinny także znajdować się odpowiednie wyciągi z protokołów posiedzeń właściwego organu podmiotu doktoryzującego albo habilitującego, na których podejmowano określone czynności w toku postępowania, a także potwierdzenia doręczeń dokumentów, w szczególności postanowień oraz decyzji administracyjnych, które były kierowane do osoby ubiegającej się o nadanie stopnia, jak i udokumentowanie nadania wszelkich pism, w tym wniesionego zażalenia albo odwołania, które były kierowane przez wnioskodawcę do organów prowadzących postępowanie. W przedmiotowych aktach należy umieścić również zlecenia i umowy dotyczące sporządzenia opinii przez recenzentów, jak i zaproszenia określonych osób na posiedzenia właściwego organu podmiotu doktoryzującego albo habilitującego, jeżeli określone przepisy przewidują taki obowiązek. W przedmiotowych aktach winny znajdować się także przyjęte przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący przepisy regulujące szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w danym postępowaniu, obowiązujące w dacie jego przeprowadzania. 

Jednocześnie mając na uwadze konieczność sprawnego zapewnienia procedowania omawianych spraw, w tym dochowanie terminów ustawowych, Rada Doskonałości Naukowej prosi o przekazywania wniesionych zażaleń albo odwołań wraz z aktami sprawy w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii (poświadczonych odpowiednim podpisem elektronicznym) na elektorniczną skrzynkę podawczą organu ePUAP (/RDN/SkrytkaESP). Do przesyłki należy załączyć także podjęte przez podmiot doktoryzujący albo habilitujący uchwały, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pliki przesyłane na elektroniczą skrzynkę podawczą ePUAP muszą być podpisane odpowiednim podpisem elektronicznym. 

 

 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2021-07-19 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2021-07-19 10:26:51 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2021-05-18 12:47:06 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2023-05-26 15:19:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-04-04 14:43:16 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-04-04 14:42:48 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-03-23 10:41:22 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij