Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Tryb składania wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powinien być sporządzony obligatoryjnie na załączonych wzorach dokumentów.

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (z zastrzeżeniem oświadczenia lustracyjnego, które musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym):

/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego oraz każdego innego dokumentu wytworzonego przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

W celu rozpoczęcia procesu elektronicznej wysyłki dokumentacji, należy wejść na stronę główną platformy ePUAP i:

  • wpisać w dostępnej wyszukiwarce: „pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub
  • otworzyć „Katalog spraw”, a następnie wybrać ikonę: „Pisma do urzędu”.

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej w formie papierowej. W takim przypadku wniosek przewodni oraz każdy inny dokument wytworzony przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora musi być opatrzony podpisem własnoręcznym. 

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej zaleca wykorzystanie pendrivów jako elektronicznych nośników danych (przy składaniu wniosku w formie papierowej).

Ponadto organ wskazuje, że poświadczenie za zgodność z oryginałem dyplomu habilitującego albo dyplomu doktorskiego może być dokonane przez podmiot, który dokument ten wydał, lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

 

Informacje o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów osoby ubiegające się o nadanie tytułu profesora, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., są zobowiązane złożyć do Rady Doskonałości Naukowej oświadczenie lustracyjne. Przedmiotowe oświadczenie sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym podpisem własnoręcznym, zgodnie z obowiązującym wzorem. Oświadczenie to należy przesłać do organu w kopercie z dopiskiem "Oświadczenie lustracyjne". Osoby, których obowiązek ten dotyczy, załączają w dokumentacji wniosku "Oświadczenie o spełnieniu wymogu złożenia oświadczenia lustracyjnego".

Jednocześnie stosownie do art. 7 ust. 3 przytoczonej ustawy złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. Oznacza to, że osoby, które wcześniej już składały oświadczenie lustracyjne są zobowiązane załączyć do wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora "Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego", zgodnie z udostępnionym wzorem. W takim przypadku osoby te nie załączają "Oświadczenia o spełnieniu wymogu złożenia oświadczenia lustracyjnego". 

Informacja o dacie i organie, do którego zostało złożone oświadczenie lustracyjne, może być sprawdzona w Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, który został udostępniony przez Instytut Pamięci Narodowej pod poniższym linkiem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

Dodatkowie informacje i zalecenia

Zaleca się, aby w dziedzinach: nauk medycznych i nauk o zdrowu, rolniczych oraz teologicznych Wnioskodawca dołączył analizę bibliometryczną sporządzoną przez bibliotekę uczelnianą. 

Osoby ubiegające się o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2023-04-17 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2023-04-17 13:51:19 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-05-31 14:31:05 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2023-05-31 8:26:34 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-30 9:43:29 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-30 9:37:46 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-30 9:37:03 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-26 11:07:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-26 11:06:54 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-26 11:06:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-26 11:06:01 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-22 8:42:05 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-02 20:13:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-18 9:20:51 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-17 14:29:03 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-17 14:08:42 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-17 14:03:25 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-17 14:02:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-04-17 13:59:43 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij