Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaleca się sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem następujących dokumentów.

 1. Wniosek przewodni.
 2. Dane wnioskodawcy.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 4. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
 5. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Sposób składania wniosku

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sparwie nadania stopnia doktora habilitownego może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:

/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego oraz każdego innego dokumentu wytworzonego przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitownego.

W celu rozpoczęcia procesu elektronicznej wysyłki dokumentacji, należy wejść na stronę główną platformy ePUAP i:

 • wpisać w dostępnej wyszukiwarce: „pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub
 • otworzyć „Katalog spraw”, a następnie wybrać ikonę: „Pisma do urzędu”.

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej w formie papierowej. W takim przypadku wniosek przewodni oraz każdy inny dokument wytworzony przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego musi być opatrzony podpisem własnoręcznym. Składając wniosek w tej formie należy także przedłożyć elektroniczny nośnik danych (pendrive), na którym zostaną nagrane skany wszystkich składanych dokumentów w formie papierowej. Jednocześnie podkreślić należy, że obowiązujące przepisy nie normują wymogu udokumentowania osiągnieć naukowo-badawczych na etapie składania dokumentacji wniosku do Rady Doskonałości Naukowej. W przypadku woli załączenia kopii publikacji prosimy o ich przekazywanie jedynie na elektronicznych nośnikach danych.  

Zalecenia

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat albo radę naukową na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania określone przez podmiot habilitujący. 

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

 https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

W przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu zaleca się przedkładanie danych naukometrycznych potwierdzonych przez bibliotekę podmiotu naukowego, w którym zatrudniona jest dana osoba. 

 

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:

 1. Wniosek przewodni.
 2. Dane wnioskodawcy.
 3. Autoreferat.
 4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych.

 

 

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-08-08 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-08-08 13:16:52 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-06-13 14:48:33 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2023-06-13 14:33:16 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-06-13 14:32:22 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-05-22 8:43:09 Artur Woźniak Modyfikacja
2023-02-17 14:08:18 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-05-11 12:02:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-03-23 10:39:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-12-27 13:16:18 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-12-10 10:35:19 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-11-29 15:05:41 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-11-29 15:05:20 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-11-29 15:05:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-10-07 12:52:38 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 13:29:44 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 10:13:03 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-12-30 14:04:57 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-08-13 14:34:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-08-13 14:30:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-03 13:29:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-06-16 11:51:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 15:29:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 14:20:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-27 14:32:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-24 15:40:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-24 15:40:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 9:26:15 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 7:34:30 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-24 8:31:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-20 9:09:17 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-11 14:53:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-13 8:24:10 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:36:14 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:33:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-04 10:01:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:22:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:21:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-13 11:28:58 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-11 15:42:47 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-11 12:16:29 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-20 10:00:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-12 11:25:21 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-08 15:24:04 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij