Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaleca się sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem następujących dokumentów.

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  4. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  5. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Jednocześnie Rada Dosonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznych nośnikach danych – w 2 egzemplarzach (preferowane nośniki danych „pendrive”).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4 i 5 wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Jednocześnie podkreślić nalezy, że obowiązujące przepisy nie normują wymogu udokumentowania osiągnieć naukowo-badawczych na etapie składania dokumentacji wniosku do Rady Doskonałości Naukowej. Tym samym, nie jest wskazanym, by w ramach dokumentacji w wersji papierowej przedkładać udokumentowanie określonych osiągnieć, w tym publikacji. W przypadku woli załączenia kopii publikacji prosimy o ich przekazywanie jedynie na elektronicznych nośnikach danych.  

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat albo radę naukową na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania określone przez podmiot habilitujący.

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Autoreferat.
  4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych.

 

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitownego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

 https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-08-08 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-08-08 13:16:52 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2020-08-13 14:34:08 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2020-08-13 14:30:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-03 13:29:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-06-16 11:51:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 15:29:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 14:20:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-27 14:32:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-24 15:40:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-24 15:40:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 9:26:15 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 7:34:30 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-24 8:31:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-20 9:09:17 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-12-11 14:53:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-13 8:24:10 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:36:14 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:33:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-04 10:01:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:22:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:21:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-13 11:28:58 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-11 15:42:47 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-09-11 12:16:29 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-20 10:00:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-12 11:25:21 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-08 15:24:04 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij