Dostęp do informacji publicznej o działalności Rady Doskonałości Naukowej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 Każdy ma prawo do uzyskania ifnormacji o działalności Rady Doskonałości Naukowej w zakresie przewidzianym w ustawie.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w BIP Rady Doskonałości Naukowej oraz centralnym repetytorium informacji publczinej - danepubliczne.gov.pl - są dusotępniane na wniosek, który można przesłać:

- pocztą elektorniczną na adres: kancelaria@rdn.gov.pl

- za pośrednictwem Elektornicznej Skrzyniki Podawczej (ESP)

- pocztą na adres: Rada Doskonałości Naukowej, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż  terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskdoawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, niedłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia doręczenia wniosku, w którym wniosek ten będzie rozpatrzony. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  przepisach  ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeżeli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zogdnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Rada Doskonałości Naukowej może pobrać opłątę od nioskdoawcy w wysokości odpowiadający tym kosztom.

Od decyzji Rady Doskonałości Naukowej o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienie tej informacji, wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rady Doskonałości Naukowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku, wnioskodawca może zrzec się prawa do jego wniesienia. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-06-03 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-06-03 13:19:10 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2020-09-04 14:38:14 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2020-09-04 14:37:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-09-04 14:36:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-09-04 14:36:21 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-09-04 14:35:39 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-09-04 14:34:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-06 13:09:25 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-06 13:08:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-03 13:28:31 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij