20.05.2022

Komunikat nr 1/2022 - w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010)

Biuro Rady Doskonałości Naukowej uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W zakresie dotyczącym działalności Rady Doskonałości Naukowej przedmiotowa ustawa przewiduje, że:

 

I. W przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie:

1) przed powołaniem komisji habilitacyjnej – postępowanie w sprawie nadania tego stopnia jest prowadzone przez podmiot wyznaczony przez RDN;

2) po powołaniu komisji habilitacyjnej – komisja ta kontynuuje czynności, do których przeprowadzenia została powołana. W sytuacji tej podmiot habilitujący, który utracił uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, przekazuje podmiotowi habilitującemu wyznaczonemu przez RDN dokumentację postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym uchwałę komisji habilitacyjnej podjętą zgodnie z ust. 10 wraz z uzasadnieniem. Do podmiotu wyznaczonego przez RDN przepis ust. 12 stosuje się.

 

II. Postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., umarza się. Nowością jest, iż umorzeniu podlegają wyłącznie postępowania prowadzone w I instancji.

 

III. Przewody doktorskie, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka. Przepis ten dotyczy także wyłącznie przewodów doktorskich prowadzonych w I instancji. Oznacza to, że ustawodawca postanowił przedłużyć możliwość procedowania tych postępowań o kolejny rok.

 

IV. W przypadku, jeżeli w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie uzyskał w tej dyscyplinie kategorię naukową C,  przewody doktorskie, które były wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. w tym podmiocie, są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2022-05-20 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2022-05-20 8:25:11 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2022-05-20 9:00:07 Artur Woźniak
 
powrót
 
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij