30.06.2023

Komunikat nr 10/2023 - w sprawie weryfikacji danych osób uprawionych do głosowania w wyborach do RDN

Mając na uwadze właściwą organizację wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027, Biuro RDN przypomina o konieczności dokonania weryfikacji danych osobowych i kontaktowych osób uprawnionych do głosowania. Możliwość weryfikacji tych danych oraz zgłoszenia wniosków o ich aktualizację, także o dopisanie do listy wyborców dostępna będzie do dnia 31 lipca 2023 r. Do dnia 14 sierpnia br. Komisja wyborcza sporządzi ostateczną listę osób uprawnionych do głosowania, uwzględniającą wyniki weryfikacji danych dokonaną przez osoby uprawnione do głosowania, o których mowa w art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce. Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą dostępne następujące dane:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina,
 • aktualny adres e-mail.

Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że istotną sprawą, związaną z przedmiotowymi wyborami, jest konieczność sprawdzenia poprawności danych wyborców, czyli osób uprawnionych do głosowania. Na naszej stronie internetowej www.rdn.gov.pl  pod linkiem: https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.instrukcja-dla-osob-uprawnionych-do-glosowania.html dostępna jest Instrukcja dla osób uprawnionych do głosowania i pomiotów zatrudniających, w której podane zostały sposoby weryfikacji danych osobowych i kontaktowych, ich ewentualnej korekty, aby każdy wyborca mógł bezproblemowo zagłosować na wybraną osobę, reprezentującą daną dyscyplinę nauki, kandydującą na członka RDN. Narzędzie służące do weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania znajduje się bezpośrednio pod linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/home. Każdy wyborca powinien zatem sprawdzić, czy znajduje się na liście wyborców oraz – co jest bardzo ważne – czy podane zostały niezbędne dane: właściwy adres mailowy (na adresy mailowe znajdujące się  w bazie systemu wyborczego będą przesłane karty wyborcze) oraz reprezentowana dziedzina i dyscyplina.

 

Jednostka naukowa – za zgodą wyborcy – może dokonać weryfikacji danych wyborcy.

 

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukwoej zwraca się z uprzejmą prośbą do  Rektorów i Dyrektorów o dołożenie wszelkich starań, aby informacja ta dotarła do wszystkich osób samodzielnych pracowników naukowych, zatrudnionych w Państwa jednostkach, a także emerytowanych pracowników naukowych, uprawnionych do głosowania.

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że osoby niezatrudnione w jednostkach naukowych, lecz uprawnione do głosowania, np. nigdzie niezatrudnieni emerytowani naukowcy, mogą – w przypadku braku ich na liście wyborców –  dopisać się do tej listy (sposób dopisania się do listy wyborców zawarty został we wspomnianej instrukcji).

 

Jak dokonać weryfikacji danych?

 1. Należy wejść na stronę internetową: https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/voter/list
 2. Po wprowadzeniu nazwiska oraz imienia należy kliknąć pole „szukaj”
 3. Po wyświetleniu się danych wyszukiwanej osoby należy kliknąć pole „zweryfikuj dane”
 4. W celu uwierzytelnienia danych koniecznym będzie podanie numeru PESEL albo serii i numeru dokumentu tożsamości, kraju jego wydania oraz daty urodzenia, a także akceptacja regulaminu
 5. W panelu „Twoje dane” istnieje możliwość zweryfikowania następujących danych: nazwisko i imię/imiona; tytuł/stopień; PESEL; adres e-mail; reprezentowana dziedzina i dyscyplina

 

Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie poprawnego i aktualnego adresu e-mail oraz podanie reprezentowanej dziedziny i dyscypliny nauki są niezbędne dla możliwości wzięcia czynnego udziału w procesie wyborczym z uwagi na udostępnienie kart wyborczych za pośrednictwem tego środka komunikacji elektronicznej.

 

Wnioski o aktualizację danych osób zatrudnionych w podmiotach, które posiadają odpowiednie konta w Zintegrowanym Systemie Informacji i Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on będą trafiały do podmiotów zatrudniających.

 

Wynik weryfikacji aktualizacji danych zostanie przesłany na wprowadzony adres e-mail.

 

Co w przypadku, jeżeli na liście osób uprawnionych do głosowania brak jest danej osoby?

 1. Należy wejść na stronę internetową: https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/voter/list
 2. Po wprowadzeniu nazwiska oraz imienia należy kliknąć pole „szukaj”
 3. Na stronie elektronicznego systemu wyborczego pojawi się odpowiedni komunikat o braku danych osoby wyszukiwanej
 4. Należy kliknąć pole „zgłoś wniosek o dopisanie do listy wyborców”
 5. Następnie koniecznym jest wypełnienie formularza dotyczącego danych osoby uprawnionego do głosowania oraz dołączenie wymaganych przez system dokumentów

 

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia odpowiednie dane osoby uprawnionej do głosowania zostaną dodane do elektronicznego systemu wyborczego.

 

 

 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2023-06-30 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2023-06-30 10:22:36 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-06-30 10:25:19 Artur Woźniak
 
powrót
 
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij