Klauzula informacyjna RODO

Mając na względzie treść art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie wskazujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które pozyskujemy w związku z Pani/Pana aktywnością na naszej stronie internetowej www.rdn.gov.pl, a także w ramach kontaktu (telefonicznego, mailowego), jaki z nami Pani/Pan nawiązuje, jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, zwany dalej: "Administratorem"

2. Z Administratorem możesz się skontaktować bezpośrednio, pisząc na adres: Pl. Defilad 1 (XXIV piętro, pok. 2414), 00-901 Warszawa, e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@rdn.gov.pl.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie, jak również w celu pełnego korzystania przez Panią/Pana z funkcjonalności naszej strony internetowej.

4. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności pod tym linkiem: http://www.rdn.gov.pl/publikacja/id/27.html

 

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych kandydujących na członków Rady Doskonałości Naukowej

 

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych od osób fizycznych kandydujących na członków Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024 - 2027, realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO), informujemy co następuje:

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO dotyczących osób fizycznych kandydujących na członków Rady Doskonałości Naukowej jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Siedziba Administratora mieści się w Warszawie (00-901), Plac Defilad 1, (Pałac Kultury i Nauki , piętro XXIV). Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl lub w jego siedzibie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod adresem e-mail: iod@rdn.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wymaganym przez art. 233 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: Ustawa) oraz § 13 ust. 1 Statutu Rady Doskonałości Naukowej (dalej Statut) przetwarzane są w celach:
  1. przeprowadzenia procesu wyborów członków RDN z wykorzystaniem elektronicznego systemu wyborczego, w tym zgłoszenia kandydatów, weryfikacji zgłoszeń, obsługi zapytań lub wyjaśnień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązku administratora wynikającego z art. 233 Ustawy oraz Statutu,
  2. przechowywania danych dla potrzeb uzupełnienia składu członków RDN w związku z wygaśnięciem mandatu członka RDN w trakcie kadencji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na realizację obowiązków administratora wynikających z zapewnienia właściwej liczby członków RDN wynikającej z art. 233 ust. 4 Ustawy,
  3. tworzenia kopii danych osobowych przetwarzanych w ramach elektronicznego systemu wyborczego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora przejawiających się zachowaniem bezpieczeństwa danych i ciągłości działania elektronicznego systemu wyborczego,
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji zadania w interesie publicznym.
 4. Dane osobowe kandydata pozyskiwane zostały przez Administratora od podmiotu, o którym mowa w art. 233 ust. 5 Ustawy, tj. podmiotu zgłaszającego kandydata na członka RDN, za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe, o których mowa w ust. 3, są przekazywane do następujących kategorii odbiorców: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, który pełni rolę administratora elektronicznego systemu wyborczego. Dane osobowe zostały przekazane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w związku z korzystaniem przez administratora z usługi, jaką świadczy ten podmiot, polegającej na administrowaniu systemem oraz wsparciu procesu wyborów.
 6. Dane osobowe w celach wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) i e) będą przetwarzane przez okres zgodny z harmonogramem wyborów ogłoszonym przez Przewodniczącego RDN oraz przez 5 lat od zakończenia procesu wyboru członków Rady Doskonałości Naukowej. Dane osobowe w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Administrator informuje również o prawie kandydata do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe i wynika z art. 233 i 236 Ustawy, a także 13 ust. 1 Statutu. Niepodanie danych osobowych kandydata w zakresie wymaganym przez wskazane przepisy skutkuje jego brakiem udziału w wyborach.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-05-28 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-05-28 15:51:36 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-04-26 11:25:21 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2019-10-17 14:52:26 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-04 15:01:48 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:36:44 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:05:18 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:04:16 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij