Kierownictwo

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek

Prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa porównawczego, prawa rzymskiego, praw człowieka. Studiował na uczelniach wyższych w Polsce (Warszawa - ATK), Włoszech (Uniwersytet w Rzymie - La Sapienza i Uniwersytet w Bari) i Niemczech (Uniwersytet w Monachium). W latach 2001-2008 był prodziekanem, a później w latach 2008-2013 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 do 2012 r. – Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.  Od 2011 r. członek Komitetu Nauk Prawnych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję, członek Prezydium na drugą kadencję. W latach 2013-2015 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wykłady prowadzi na SWPS – Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. W kadencji 2017-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełni funkcję sekretarza. Jest autorem ok. 200 prac naukowych i popularnonaukowych. Otrzymał liczne granty badawcze krajowe i zagraniczne, m.in. CNR we Włoszech, Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i DAAD w Niemczech. Sekretarz pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej:

 

prof. dr hab. Marian Gorynia

Ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego oraz teorii ekonomii. Działalność badawczą i dydaktyczną prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), stopień doktora uzyskał w 1985 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora w 2000 roku. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kadencji 2012-2016 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W latach 2007-2015 był członkiem zarządu (jako reprezentant Polski) European International Business Academy. Od 2003 roku członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kolejne kadencje. W latach 2015-2021 był przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W kadencji 2011-2012 oraz 2017-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W kadencji 2019-2023 oraz 2024-2027 wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Od 2021 roku członek korespondent PAN. W 2021 roku wybrany na prezesa PTE na kadencję 2021-2026. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika EKONOMISTA. Jest autorem ponad 400 prac naukowych i popularno-naukowych. Odbył wiele staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, m.in. Uniwersytet Lyon II, Trent University Nottingham, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze oraz Harvard Business School. Uzyskał liczne granty badawcze m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem kilku nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka, nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2023) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej:

 

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Biolog, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie genetyki i biologii molekularnej. Ukończył studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim (1987 r.), gdzie następnie uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego (odpowiednio w 1991 r i 1995 r.). Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 1998 r. Odbył dwa długoterminowe staże naukowe w University of Nottingham (Wielka Brytania) w 1991 r. oraz University of California at San Diego (USA) w 1992 r. W latach 1993-1996 był prodziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), w latach 2002-2008 dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008-2016 prorektorem ds. nauki tej uczelni. Od 2010 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, o od 2015 r. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W kadencjach 2007-2010, 2011-2012 oraz 2017-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w tym Zastępcą Przewodniczącego w kadencji 2011-2012. W pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej był jej Przewodniczącym. Jest członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych (International Society for Plasmid Biology, Society for Experimental Biology and Medicine, American Society for Microbiology, American Society for Biochemistry and Molecular Biology), a także redaktorem międzynarodowych czasopism naukowych (FEMS Microbiology Reviews, Plasmid, Scientific Reports, Metabolic Brain Disease – zastępca redaktora naczelnego, Microbial Cell Factories – redaktor naczelny). Jest autorem ponad 500 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Otrzymał liczne granty badawcze krajowe (29 - NCN, FNP i in.) i zagraniczne (11 - The Wellcome Trust, National Institute of Health, NATO Science Foundation, Volkswagen Foundation, i in.). Był zapraszany do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w zagranicznych placówkach naukowych (m.in. National Institutes of Health, Bethesda, USA; Max-Planck-Institute for Molecular Genetics, Berlin, Niemcy; Universita’ degli Studi di Milano, Włochy; Universitat Vienna – BioCentrum, Austria; Univesrity of Houston-Downtown, USA; West Virginia University at Morgantown, USA; Univesrity of Paris, Francja). Wypromował 57 doktorów, z których 17 uzyskało następnie stopień doktora habilitowanego, a 6 w następnej kolejności tytuł profesora.

Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah

Profesor nauk medycznych, specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, urodzony 2 czerwca 1960 roku w Teheranie. Karierę akademicką rozpoczął na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie studiował w latach 1985-1990.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej tejże Akademii, początkowo na stanowisku asystenta, a później jako adiunkt. W 1992 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, a w 1998 roku drugi stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1997 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2009 roku.W 2014 roku otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Od 2010 r. pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2014 objął stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i funkcję tę pełni do dzisiaj.
Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.
Od 2019 r. jest Przewodniczącym Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W 2023 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Doskonałości Naukowej, gdzie swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje do promowania wysokich standardów w nauce i edukacji. Profesor Rahnama jest aktywny w działalności naukowej, obejmującej prowadzenie badań, publikację prac oraz uczestnictwo w kongresach i sympozjach naukowych. Za swoje osiągnięcia został odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 700-lecia Lublina oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-05-28 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-05-28 15:48:46 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2024-01-12 14:05:01 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2024-01-12 11:53:48 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-12 10:46:11 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-12 10:45:14 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-10 11:26:13 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-10 11:25:42 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-10 11:25:15 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-10 11:24:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-10 9:19:53 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-03 20:49:04 Artur Woźniak Modyfikacja
2024-01-03 13:42:25 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-02 14:51:51 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-02 14:50:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-02 8:52:02 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-01 9:43:54 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-28 9:59:45 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:18:57 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:18:09 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:17:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:12:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:12:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:12:03 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:05:20 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:04:38 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:03:20 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:02:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 8:39:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-07 14:30:40 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-03 11:56:01 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 14:03:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:53:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:50:45 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:48:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:46:53 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:45:12 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-28 16:08:56 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij