Recenzje w postępowaniach o awans naukowy

Dobre praktyki dotyczące recenzowania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Rada Doskonałości Naukowej zachęca zarówno podmioty zlecające wykonanie recenzji, jak i osoby je wykonujące do odpowiedniego stosowania następujących praktyk:

1.      Recenzent nie powinien podejmować się zadania związanego z oceną wniosku, gdy wykracza on poza zakres jego naukowego doświadczenia i kompetencji;

2.      Recenzent biorący udział w ocenie wniosku powinien odmówić udziału w procesie jego oceniania, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nim a wnioskodawcą,
w szczególności:

-  Recenzent jest współautorem prac naukowych wnioskodawcy;

- Recenzent uczestniczył lub uczestniczy wspólnie z wnioskodawcą w zespołach badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych;

- Recenzent prowadził lub prowadzi wspólnie z wnioskodawcą prace naukowe
w instytucjach naukowych;

- między Recenzentem a wnioskodawcą zachodzi stosunek nadrzędności służbowej;

- występują inne okoliczności określone w szczególności w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

3.      Recenzje powinny być kompletne, rzetelne, dokładne i obiektywne, a oceny odpowiednio uzasadnione. Nieuzasadnione recenzje pozytywne należy uznać za równie niewłaściwe jak nieuzasadnione recenzje negatywne;

4.      Recenzenci powinni zachowywać swoje opinie w poufności w stosunku do wnioskodawcy oraz podmiotów nieuczestniczących w danym postępowaniu o awans naukowy do czasu zakończenia tego postępowania.

Rada Doskonałości Naukowej zachęca jednocześnie do zapoznania się i korzystania z dobrych praktyk dotyczących recenzowania, zawartych w następujących materiałach:

1.      Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, które zostały opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w altach 2009 – 2010;

2.      Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki  w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 czerwca 2020 r. (w załączeniu).

Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że prawidłowe sporządzenie recenzji w postępowaniu o awans naukowy przez osobę, która posiada legitymację do pełnienia funkcji Recenzenta w danym postępowaniu, jest jednym z podstawowych warunków zachowania i przestrzegania norm proceduralnych, pozwalających uznać dane postępowanie za przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartą umową i obyczajami akademickimi. Ponadto autor recenzji zawsze powinien kierować się zasadami etyki pracownika naukowego, mając przede wszystkim na względzie rzetelność i uczciwość naukową.

 

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-07-04 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-07-04 9:04:11 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2020-07-10 14:36:41 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2020-07-10 11:11:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-05 12:28:34 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-04 9:06:13 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij