Deklaracja o dostępności serwisu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Rada Doskonałości Naukowej zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 848), transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rdn.gov.pl.

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Przy używaniu powiększenia powyżej 160% możliwa jest utrata części informacji umieszczonych po prawej stronie.
 2. Brak informacji o działalności podstawowej Rady Doskonałości Naukowej zamieszczonej w języku migowym.
 3. Brak audiodeskrypcji informacji o działalności podstawowej Rady Doskonałości Naukowej.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Informacje, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: 

 1. data publikacji strony internetowej:
  5 lipca 2019 r.;

 2. data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:
  18 maja 2021 r.;

 3. informacje lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

 4. dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:

  • Rada Doskonałości Naukowej
   00 - 901 Warszawa
   pl. Defilad 1
   (Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)
   tel. (022) 656 60 98
   fax (022) 656 63 28
   email: kancelaria@rdn.gov.pl

  • osoba wyznaczona: Dominik Kuszyk (e-mail: dominik.kuszyk@rdn.gov.pl )

 5. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 6. informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

  Siedzibą Rady Doskonałości Naukowej jest Pałac Kultury i Nauki. W związku z zabytkowym charakterem tego obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona.

  • Opis sposobu dojazdu:

   • Pieszo: Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej (wejście główne) oraz od Al. Jerozolimskich oraz Emilii Plater (dziedziniec wewnętrzny, wejście tylne). Główne przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasach dojścia do budynku występują liczne przeszkody np. park, parking otaczający budynek, słupki na trasie do wejścia głównego, źle zaparkowane samochody, kostka brukowa, rząd drewnianych stołów na placu przed wejściem głównym. Stojaki dla rowerów, występują poza trasą wejścia.

   • Pociągiem: Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.200 m. Kolejny dworzec to Warszawa Centralna w odległości ok. 400m. Dojścia na perony są wyposażone w schody ruchome.

   • Autobusem, Tramwajem: linie zatrzymujące się na wymienionych poniżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2020-03-02&wtp_md=1
    Najbliższe przystanki autobusowe: Metro Świętokrzyska 01, 02, 03, 04 odległość ok. 500m; Centrum 01, 03, 05, 06 odległość ok. 400m; Dworzec Centralny 11, 16 odległość ok. 300m od wejścia tylnego. Emilii Plater 01, 02, 04 odległość ok. 200m od wejścia tylnego. Autobusy Dalekobieżne Prywatne: Przystanek Centrum-Modlin, Siedlce Najbliższe przystanki tramwajowe: Metro Świętokrzyska 05, 06; Centrum 07, 08, 09, 10 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika),

   • Metrem: Najbliższe stacje metra: Metro Świętokrzyska: linie M1 oraz M2 odległość ok. 400m; Metro Centrum: linia M1 odległość ok.400m. Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika),

   • Samochodem: Parking przy PKiN jest płatny i dysponuje kasą przystosowaną do wnoszenia opłat za bilety parkingowe przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim. Kasa znajduje się przy Teatrze „Studio” i jest specjalnie oznakowana. Pozostałe automatyczne kasy parkingu PKiN wyposażone zostały w dodatkowy przycisk na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku, przy pomocy którego może ona przywołać parkingowego. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN, poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych - mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty, podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zewnętrznym PKIN między innymi przed wejściem głównym, oraz przy wjeździe na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Emilii Plater, przy Sali Kongresowej. Oprócz tego są rozlokowane dookoła PKiN w liczbie ponad 20.

   • Taksówką: Postoje znajdują się przy Dworcu Centralnym w odległości ok.400m od PKiN, oraz przy Alejach Jerozolimskich róg ul Emilii Plater przy Dworcu Śródmieście w odległości ok 300m.

  • Wejście do budynku i obszar kontroli:

   Główne wejście znajduje się od strony Placu Defilad, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Pałac Kultury i Nauki”). Do wejścia prowadzą schody z kontrastowymi oznaczeniami przed pierwszym i na ostatnim stopniu. Od dwóch stron z parkingu do schodów prowadzą kontrastowe linie. Z lewej strony wejścia znajduje się dźwig, którego drzwi otwierają się automatycznie, po przyciśnięciu przycisku na panelu wezwań na przystanku. Podobnie odbywa się jazda z przystanku na przystanek. Platforma posiada udźwig 600 kg. Powierzchnia podłogi kabiny wynosi 108×138 cm. Kabina wyposażona jest także w informację głosową i oznaczenia dla osób niedowidzących. Wejście główne jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie i jest trudno dostępne dla osób na wózku (duży rozmiar oraz ciężar drzwi, samozamykacze).Znajdujące się wewnątrz szklane drzwi przeciw przeciągowe są szklane, automatyczne i otwierają się po łuku nie stanowiąc żadnego utrudnienia w poruszaniu się. Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku na dziedzińcu wewnętrznym od strony ul. Emilii Plater. Jest wyposażone w podjazd i prowadzi wprost do holu windowego, jednak automatyczne drzwi otwierają się na zewnątrz. Wewnątrz znajdują się jeszcze automatyczne drzwi przeciwprzeciągowe, jednak nie stanowią żadnego utrudnienia . Dla osób poruszających się na wózkach to wejście może stanowić wygodniejszą alternatywę. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się w znacznej odległości od wejścia, wymaga wejścia po schodach. W holu głównym budynku po lewej stronie znajduje się platforma schodowa. Podest platformy schodowej ma wymiary 120x 100 cm.  Na ścianie platformy zamontowano składane krzesełko o udźwigu 300 kg. Tor jezdny platformy dodatkowo może służyć jako poręcz dla pieszych. Platforma umożliwia zarówno wjazd na poziom informacji PKiN, jak i zjazd do holu windowego (poziom-1).
   W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Do holu windowego z holu głównego należy zejść poziom niżej (-1). Schody znajdują się po bokach holu głównego zarówno z lewej jak i prawej strony. Posiadają oznakowanie kontrastowe na początku i końcu.

  • Komunikacja wewnętrzna:

   Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą dookoła budynku, hole windowe na piętrach biurowych są położone centralnie oddzielone od korytarzy szklanymi drzwiami z samozamykaczami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Windami można się dostać na dowolnie wybrane piętra budynku. Wind głównych jest 6 (złote), posiadają obniżone przyciski pięter, informację głosową i świetlną oraz poręcze, 4 dodatkowe windy (srebrne) obsługują tylko piętra 1-12. Brak przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku, windy dostępne z pomocą dla osób na wózkach. Osoby z ograniczoną mobilnością mogą z holu windowego dostać się do kas Tarasu Widokowego lub na sam Taras windami obsługowymi nr 11 i 12. Dostępne są także klatki schodowe.

  • Dostosowania:

   Brak pętli indykacyjnych w budynku. Platformy schodowe w holu głównym oraz platformy dźwiękowe na tarasie widokowym XXX p.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

   Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

  • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

   Dostęp do tłumacza PIM jest możliwy w niektórych instytucjach mieszących się
   w Pałacu Kultury i Nauki, po uprzednim zgłoszeniu.

  • Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym):

   Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Wybrane informacje na piktogramach oraz w języku angielskim, francuskim i angielskim znajdują się w holu głównym, w holu windowym i na tarasie widokowym.

  • Pomieszczenia sanitarne:

   Dwie ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w holu windowym, przy ogólnodostępnych toaletach męskiej i damskiej . Toalety otwierane są przez dyżurującego w holu windowym pracownika. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, w „damskiej” brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Jest system przyzywający. Toalety te są również przystosowane dla matek z małymi dziećmi.

  • Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku:

   Rada Doskonałości Naukowej mieści się na XXIV piętrze. Dojechać tu można jedną z sześciu wind osobowych.

   Aby dostać się do sali obrad Rady Warszawy należy wybrać piętro IV, do Biura Rady Warszawy - piętro XX. Na IV piętrze należy poruszać się zgodnie z informacjami na kierunkowskazach prowadzących do Sali Warszawskiej. Dostać się do niej można wyłącznie schodami przez salę Gagarina, która jest nieco poniżej poziomu IV piętra, w związku z czym osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić potrzebę skorzystania z zainstalowanej przy schodach platformy windowej. Platforma umożliwia transport dla osób na wózkach ręcznych jak i akumulatorowych. W związku ze specyfiką budynku nie jest urządzeniem samoobsługowym i jest obsługiwana przez wyznaczonego pracownika. Sala Warszawska znajduje się na poziomie Sali Gagarina, z której należy kierować się do wejścia po prawej stronie. Miejsca w sali obrad zostaną wskazane przez pracowników Biura Rady m. st. Warszawy. Z poziomu punktu informacyjnego PKiN do kawiarni po lewej stronie, oraz do Sali Marmurowej prowadzą schody. Po lewej stronie schodów zamontowana jest platforma schodowa. W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy. Taras Widokowy XXX p. jest obsługiwany przez dwie windy szybkobieżne operujące z poziomu kas tarasu. Z punktu informacyjnego PKiN do kas prowadzą schody.
   Osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić wartownikowi potrzebę skorzystania ze schodołazu, lub skorzystać z platformy schodowej w holu głównym w celu zjechania do holu windowego i udania się stamtąd windą obsługową do kas tarasu lub na sam taras, gdy już taki bilet posiadają. Zakup biletu on line: https://www.bilety.pkin.pl/. Na XXX p. jest platforma wewnętrzna na poziom galerii, oraz platforma zewnętrzna z galerii na taras. Przy windach na XXX p.
   w godzinach pracy tarasu dyżuruje wartownik, przeszkolony do pomocy przy obsłudze platform.

  • Ewakuacja z budynku:

   Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 7. informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku: Brak możliwości skorzystania z tej funkcji.

 8. link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: Rada Doskonałości Naukowej nie udostępnia aplikacji mobilnej.

 9. informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej; Wszelkie powiadomienia kierowane do Rady Doskonałości Naukowej o braku dostępności cyfrowej należy kierować na adres: dominik.kuszyk@rdn.gov.pl

 10. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2021-03-31 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2021-03-31 9:38:56 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-10-20 14:34:40 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2021-05-18 13:00:17 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-05-18 12:59:38 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-05-18 12:59:17 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-05-18 12:47:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-05-18 9:39:24 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij